Toma Amagase (CV: Takuma Terashima)/Kirio Nekoyanagi (CV: Daiki Yamashita)/Ryo Akizuki (CV: Yuko Sanpei)
歌手推薦
個人檔案