Yusuke Aoi (CV: Takeru Kikuchi)/Ryu Kimura (CV: Kento Hama)/Haruna Wakazato (CV: Yusuke Shirai)
歌手推薦
個人檔案