I Wanna be Your Girl
歌手:曹雅雯
專輯:自本
2020-11-27|國語音樂
歌手推薦
歌詞

I Wanna be Your Girl

作詞:曹雅雯
作曲:曹雅雯

毋知啥物緣故
拄著你就沒法度
閣較倔強的個性 閣較堅定的眼神
拜過遐爾多月老 你敢著會對阮尚好
咱攏心內有數 當時欲rock my world

遮多人咧散步
沈醉浪漫愛河
吹著微微的涼風
淋著毛毛小雨
看你黑黑的目睭
有足多話想欲講
你就斟酌聽好
I wanna be your girl

遮多人咧散步
沈醉浪漫愛河
吹著微微的涼風
淋著毛毛小雨
看你黑黑的目睭
有足多話想欲講
你就斟酌聽好
I wanna be your girl

I wanna be your girl

拜過遐爾多月老 你敢著會對阮尚好
咱攏心內有數 當時欲rock my world

遮多人咧散步
沈醉浪漫愛河
吹著微微的涼風
淋著毛毛小雨
看你黑黑的目睭
有足多話想欲講
你就斟酌聽好
I wanna be your girl

遮多人咧散步
沈醉浪漫愛河
吹著微微的涼風
淋著毛毛小雨
看你黑黑的目睭
有足多話想欲講
你就斟酌聽好
I wanna be your girl