Blue Sky. by A.R.
歌手:A.R.
2022-05-24 | 國語音樂
專輯售價:19元(1首)
歌手專輯排行
2
3
4
延伸聆聽
專輯資訊
物質社會的生活中,所謂最真誠的愛往往都被金錢量化,真正愛情的定義已經漸趨腐敗。
時代的洪流裡,真正願意付出的卻被當成異類,成為批判的眾矢之的。
真相被埋沒、謊言被發揚、雙標示基本,最後都會為自己付出代價。AR將過往的傷害一一憤怒宣洩。藍天?只是夢的假象罷了。
-
Prod by : A.R. Byalif
Credit : Byalif
Liryc : A.R.
Song/Outfo : A.R.
F# major - 78 Bpm
-
Instergram :https://www.instagram.com/lijogeebye_...
Streetvoice : https://streetvoice.com/yeeee950217/s...
-
Copyright © 2022 A.R. All rights reserved.
專輯資訊
曲序
歌曲
歌手